El Himno Regional de Valencia (letra y vídeo).

Letra del Himno Regional de Valencia .


Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a Tu la vega envia
la riquesa que atresora,
i es la veu de l’aigua càntic d’alegria
al compàs i al ritme de guitarra mora…
Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
penjen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant resso,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valencia!
¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario